Adverpublic

Przygotowanie nowego wyglądu platformy internetowej wraz z wdrożeniem i dostosowaniem do wyświetlania na urządzeniach mobilnych (RWD).