Instytut Polski Cyfrowej

Projekt graficzny dla Instytutu Polski Cyfrowej.